Wspieramy Misje Salezjańskie
i niesiemy pomoc w różnych rejonach świata
Docieramy do miejsc,
w których ludzie pozbawieni są nadziei.
Nie mają dostępu do czystej wody,
leczenia czy edukacji.
CHCĘ POMÓC

Slide Wyżywienie Jednym z największych problemów
na świecie, który można rozwiązać
jest głód.
Slide Edukacja W wielu miejscach brakuje szkół
lub rodziny są zbyt ubogie,
żeby zapewnić dzieciom naukę.
Slide Infrastruktura W wioskach brakuje studni, budynków
i pojazdów, którymi można docierać
do odległych miejsc.
Slide Rekreacja Bieda, konieczność pracy
i poszukiwanie jedzenia niszczą
dzieciństwo w wielu krajach.
Slide Wolontariat W lokalnych społecznościach brakuje
liderów, którzy zapoczątkują zmiany
i podzielą się swoją wiedzą.

Wyżywienie Pomoc zaczynamy od dożywiania,
żeby każde dziecko usiadło
w szkolnej ławce najedzone
i gotowe do nauki.
Edukacja Dostęp do edukacji dla dziewczynek
i chłopców jest jednym z naszych
priorytetów.
Infrastruktura Gdy ludzie nie mają dostępu
do czystej wody lub szkoły,
staramy się, jak najszybciej
wybudować studnie lub budynek.
Rekreacja Zabawa i zajęcia sportowe
rozładowują napięcia psychiczne
i redukują lęk. To jeden z elementów
wychowania.
Wolontariat Szkolimy i wspieramy osoby,
które chcą wyjechać na wolontariat
zagraniczny.

Slide Nasze projekty AKTUALNIE REALIZOWANE

DOŁĄCZ DO NAS Naszą misją jest uczynić świat lepszym

Slide Inicjatywy NA RZECZ MŁODZIEŻY

PODZIEL SIĘ SWOIMI ZDOLNOŚCIAMI Z INNYMI Wolontariat

Slide Działamy na rzecz - nauki
- szkolnictwa
- kształcenia zawodowego
- wychowania
Slide Prowadzimy - działania na rzecz biednych
- szkolenia dla wolontariuszy
- warsztaty edukacyjne

Pomoc Afryce PRZECZYTAJ O PROBLEMACH Z JAKIMI ZMAGA SIĘ AFRYKA

Slide Poznaj życie TYCH, KTÓRYCH WSPIERAMY Newsletter

Na krańcach świata... Wspieramy ludzi i pracę salezjanów
w najbardziej odległych
oraz egzotycznych krajach.