ALFABETYZACJA DZIEWCZĄT - Angola Organizujemy zajęcia
z czytania i pisania dla dziewczynek.
Zapewniamy codzienny posiłek.

Krótki opis

Miejsce: Cacuaco, Angola
Cel: wsparcie projektu „Otwieranie horyzontów” dla dziewcząt z ulicy 
Potrzebna kwota: 39 000 zł
Czas zbiórki: wrzesień 2022 – wrzesień 2023

Projekt

Projekt Otwieranie horyzontów” to wspieranie dziewcząt, które całe dnie spędzają na ulicach. Pochodzą z ubogich rodzin, w których ojcowie najczęściej są rybakami i przebywają długi czas poza domem, łowiąc w oceanie. Rodzice są obojętni, co dzieje się z ich dziećmi. Niektóre z nich nie mają jeszcze dokumentu tożsamości, bo nie mają aktu urodzenia i zameldowania. Nigdy nie zostały posłane do szkoły. Najczęściej trafiają na ulicę. Ich naiwność i bezbronność jest szybko wykorzystywana. Wcześnie zostają matkami, choć same jeszcze potrzebują opieki. Na ulicach łatwo wpadają w uzależnienia, bo dzięki alkoholowi zapominają o problemach.

Komu i jak pomożemy?

Obecnie na zajęcia z czytania i pisania chodzi około 130 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat. Salezjanki chcą pomocą objąć kolejnych 30 dziewczyn. Chcą wyrobić dla nich dokumenty tożsamości i dać im możliwość nauki i ukończenia przynajmniej szkoły podstawowej. W ramach pomocy dziewczęta będą miały zapewniony codzienny posiłek. Wolontariusze wychodzą również na ulicę, aby zachęcać kolejne dziewczęta do nauki i porzucenia ulicy.

Czego potrzebujemy?

Środków na zakup jedzenia dla 30 dziewcząt oraz opłatę wynagrodzenia dla 2 nauczycieli i kucharki.

 

Otwieranie horyzontów”

W 2016 roku zainicjowano program Otwieranie horyzontów”. Stanowi on pomost między ulicą a edukacją formalną, zapobiega przestępczości nieletnich i umożliwia im bardziej godne życie. Dziewczęta otrzymują pomoc w uzyskaniu dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, mogą chodzić na zajęcia z pisania i czytania, tańca, rysunku, języka angielskiego i hiszpańskiego. Oferta zależna jest od wolontariuszy, którzy je organizują. Wychodzą również na ulicę, aby zachęcać kolejne dziewczęta do nauki i porzucenia ulicy. Do tej pory przeprowadzone były dwie kampanie obywatelskie, 600 osób otrzymało dokumenty, a 50 młodych ludzi udało się zapisać do szkoły. Przez pandemię projekt został wstrzymany, ale od roku jest znów prowadzony.

Wiadomości z placówki

Postęp zbiórki

Na projekt "ALFABETYZACJA DZIEWCZĄT - Angola" zebraliśmy już 8 300 PLN, czyli 21%

newsletter Salezjańska Fundacja Misyjna
“DON BOSCO”
Korowodu 20
02-829 Warszawa
tel. +48 22 245 66 22
biuro@fundacjadonbosco.org
Konto Fundacji (IBAN):
PL18 1600 1462 1882 3670 9000 0001
BIC: PPABPLPK
KRS: 0000798644
NIP: 9512489701
REGON: 384275908