Wyżywienie Dzieci dzielą się między sobą tym,
co mają. Nawet skromnym posiłkiem.
Naszym celem jest nakarmienie
dzieci, które chodzą spać głodne.

Edukacja Dla młodych ludzi
najważniejsze jest zdobycie zawodu,
który pozwoli im utrzymać siebie
i swoje rodziny.

Infrastruktura Ludzie nie mają dostępu
do czystej wody, piją wodę z rzek,
w której wcześniej kąpią zwierzęta.
Dlatego ważne są budowy studni.

Rekreacja Na placówkach powstają place zabaw,
boiska i prowadzone są zajęcia
dla uczniów oraz najbiedniejszych
dzieci z okolicy.

Wolontariat Promujemy pomaganie innym...
Przygotowujemy do wyjazdu na misje,
wspieramy podczas pobytu
i utrzymujemy relacje po powrocie.