Naszą misją jest pomoc najbardziej potrzebującym. Skupiamy się głównie na pomocy humanitarnej i edukacyjnej. Współpracujemy z lokalnymi partnerami, aby edukować dzieci i młodzież, karmić głodujących i leczyć najbiedniejszych. Organizujemy wolontariat zagraniczny dla młodych ludzi z Polski na rzecz potrzebujących w krajach Globalnego Południa. Pobudzamy wrażliwość na potrzeby innych i poczucie współodpowiedzialności za świat. Tworzymy filmy dokumentalne i reportaże, aby mówić o problemach i codzienności w krajach, do których docieramy z pomocą.

Pomogliśmy
ok 3 000
osobom

Działamy
w 6 krajach
afrykańskich

Zrealizowaliśmy
11 projektów
pomocowych