Ludzie myśleli, że to miejsce zapomniane przez Boga. Lucia razem z mamą i rodzeństwem uciekała, gdy ostrzeliwano ich dom. Mały Archer ratując życie, zgubił swoją rodzinę. Trzyletnia dziewczynka biegła, niosąc talerz, bo gdy zaczęli atakować, jadła posiłek. Pewnej nocy salezjanie przyjęli do siebie 30 tysięcy ludzi, ratując ich przed śmiercią. Poznaj historie uchodźców mieszkających w Gumbo w Sudanie Południowym i przekonaj się, że nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.

PRODUCENT
Salezjańska Fundacja Misyjna „Don Bosco”
ks. Piotr Gozdalski SDB

ZDJĘCIA I MONTAŻ
Krzysztof Karpiński

LEKTOR
Maciej Orłowski

LOKALIZACJA
Sudan Południowy, Juba, Gumbo

POMOGLI NAM
Iwona Błędowska
Magdalena Torbiczuk
Ks. Jacek Zdzieborski SDB
Ks. Maciej Makuła SDB

CZAS TRWANIA
31 minut

Warszawa 2023

Lucia (SZKOŁA PODSTAWOWA)
Stephen (SZKOŁA ŚREDNIA)
Acher (SZKOŁA ŚREDNIA)
James (SZKOŁA ŚREDNIA)
ks. Waldemar Jonatowski SDB (DYREKTOR PLACÓWKI W GUMBO)
ks. Shyjan George SDB (EKONOM PLACÓWKI)
ks. Joseph James Nakholi SDB (DYREKTOR SZKOŁY ŚREDNIEJ)
s. Romero Maria Dionisia (PRZEŁOŻONA SIÓSTR)
Samson Micheal (DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ)
Jacklin Lurit (NAUCZYCIELKA Z PRZEDSZKOLA)
Dariusz Kułtys (WOLONTARIUSZ)
Jolanta Stanek (WOLONTARIUSZKA)
Adam Stanek (WOLONTARIUSZ)

Zdjęcia były kręcone w Sudanie Południowym, nieopodal stolicy Dżuby. Możesz zobaczyć dokładny adres na mapie Google: https://goo.gl/maps/K28hDfictiTWYxqaA

Materiał powstał w ciągu 2 tygodni w grudniu 2022 roku. Całość plików filmowych zajmowała 1,2 TB.

Ks. Waldemar, który był odpowiedzialny za placówkę misyjną w Gumbo posługuje aktualnie w Tanzanii, w miejscowości Dar es Salaam.

Pomysł na ten dokument powstał podczas rozmowy ks. Piotra z Iwoną na spotkaniu wolontariatu. Zaproponowali Krzysztofowi Karpińskiemu zaangażowanie się w produkcję i już 2 miesiące później ekipa filmowa była w Gumbo.

POKAZ PRZEDPREMIEROWY

6 lutego 2023 roku w siedzibie fundacji odbył się
pokaz przedpremierowy filmu dla pracowników
Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego i zaproszonych gości.

25 lutego 2023 roku zorganizowaliśmy pokaz
dla wolontariuszy wyjeżdzających na misje.

English version with dubbing

People thought it was a godforsaken place. Lucia, along with her mother and siblings, fled when their home was shelled. Little Archer, saving his life, lost his family. A three-year-old girl ran, carrying a plate, because she was eating a meal when they started attacking. One night the Salesians took in 30,000 people, saving them from death. Learn the stories of refugees living in Gumbo, South Sudan, and see that hope comes to a person with another person.

Production: Salezjańska Fundacja Misyjna „Don Bosco” Fr. Piotr Gozdalski SDB
Filming and editing: Krzysztof Karpiński
Lector: Fr. Mike Pace SDB
Translation: Dominik Nieszporowski

Versione italiana con doppiaggio

La gente pensava che fosse un luogo dimenticato da Dio. Lucia, insieme alla madre e ai fratelli, stava fuggendo quando la loro casa fu bombardata. Il piccolo Archer ha salvato la sua vita e ha perso la sua famiglia. Una bambina di tre anni è scappata, portando un piatto, perché stava mangiando quando hanno iniziato ad attaccare. In una notte i Salesiani accolsero 30.000 persone, salvandole dalla morte. Scoprite le storie dei rifugiati che vivono a Gumbo, in Sud Sudan, e vedrete che la speranza arriva a una persona con un’altra persona.

Produzione: Salezjańska Fundacja Misyjna „Don Bosco” don Piotr Gozdalski SDB
Riprese e montaggio: Krzysztof Karpiński
Traduzione: don Marian Stempel SDB
Si ringrazia per la collaborazione: Riccardo Capobianco, Jonathan Mateus, Daniele Frimaire, don Tadek Lewicki SDB – Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma

Versión española con doblaje

La gente pensaba que era un lugar dejado de la mano de Dios. Lucía, junto con su madre y sus hermanos, huía cuando su casa fue bombardeada. El pequeño Archer salvó la vida y perdió a su familia. Una niña de tres años corrió, llevando un plato, porque estaba comiendo cuando empezaron a atacar. Una noche, los salesianos acogieron a 30.000 personas, salvándolas de la muerte. Conoce las historias de los refugiados que viven en Gumbo, Sudán del Sur, y comprueba que la esperanza llega a una persona con otra persona.

Productor: Fundación Misionera Salesiana “Don Bosco” P. Piotr Gozdalski SDB
Grabación y edición: Krzysztof Karpiński
Traducción: L. López de León Cristian Adolfo SDB, P. Campoli Ricardo Javier SDB
Agradecemos la colaboración de: Riccardo Capobianco, Jonathan Mateus, Daniele Frimaire, P. Tadek Lewicki SDB – Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma