W Port-Berge na Madagaskarze młodzież pochodząca z biednych rodzin wpada w nałogi, dziewczęta zostają prostytutkami. Zmusza ich do tego sytuacja, brak jedzenia, zajęć, akceptacji, opieki i bezpieczeństwa ze strony rodziców lub opiekunów. Młodzi ludzie, żeby zapomnieć, zaczynają brać lokalne narkotyki, a jeśli potrzebują pieniędzy, kradną lub sprzedają swoje ciało.

Formy pomocy w Afryce

Przede wszystkim, żeby zmienić życie dzieci, trzeba zapewnić im odżywcze posiłki, czystą wodę i edukację. Wtedy dajemy im nadzieję na lepszą przyszłość. Chcemy stworzyć dla nich świetlicę, w której codziennie będą otrzymywać posiłek. W przyszłości planujemy również otwarcie małej stołówki dla najbiedniejszych. Na Madagaskarze duża liczba młodzieży i dorosłych nie potrafi czytać ani pisać. Problem analfabetyzmu pogarsza ich sytuację, nie mogą znaleźć pracy i są oszukiwani. Skutki braku edukacji są bardzo dotkliwe. Dlatego w ramach zajęć na świetlicy prowadzone będę kursy alfabetyzacji. Dziewczęta są jeszcze bardziej narażone na przemoc i wykorzystywanie. Małżeństwa nieletnich i wczesne ciąże stanowią duży problem, szczególnie na wsiach. Dlatego uruchomione zostaną kursy szycia i inne zajęcia, które w przyszłości zapewnią dziewczętom pracę. W ten sposób możemy je uchronić przed zbyt wczesnym wydaniem za mąż lub prostytucją.

Projekt dla Afryki

Przed epidemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami prowadzone były zajęcia oraz zabawy na boisku szkolnym, ale uzależnione były od grafiku placówki edukacyjnej. Naszym celem jest wybudowanie wiaty na nowym, dwuhektarowym terenie i prowadzenie tam zajęć edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci oraz młodzieży. Obecnie jest on bardzo zarośnięty, w pierwszej kolejności trzeba go oczyścić i przygotować. Postawienie wiaty zapewni schronienie przed słońcem i deszczem, więc zajęcia będą mogły być prowadzone niezależnie od pogody. Prowadzimy zbiórkę dla dzieci z Afryki, aby zapewnić im lepszą przyszłość.

Edukacja w Afryce

Na Czerwonej Wyspie poziom ubóstwa jest wysoki. Efektem tego jest wysyłanie dzieci do pracy. Aż 28% dzieci w wieku od 5 do 17 lat, zamiast się uczyć – pracuje. Jest to zjawisko częstsze na obszarach wiejskich. Dla wielu rodzin zbyt wysokie są opłaty szkolne i związane z edukacją wydatki: zakup mundurków, butów i przyborów szkolnych. To dla wielu z nich zbyt duży wydatek, więc edukację otrzymują najstarsze dzieci, przeważnie chłopcy. 1 na 4 dzieci porzuca szkołę podstawową, a 1 na 5  gimnazjum. Sytuację pogarszają powodzie i cyklony, które często nawiedzają ten region wyspy. Z dnia na dzień ludzie mogą zostać bez domu i upraw. Dlatego tak ważna jest pomoc Afryce.

Jak wygląda szkoła w Afryce? Na wioskach jest to mały budynek, lekcje odbywają się też pod zadaszeniem, bo przeważa pora ciepła. W północnej części Madagaskaru ważne jest, aby budynek był solidny z powodu powracających powodzi. Duża część zajęć odbywa się na zewnątrz. Szczególnie zajęcia sportowe, taneczne i rekreacyjne.

Wybudowanie wiaty i stworzenie miejsca do nauki i zabaw, to także bezpieczne schronienie oraz miejsce rozwoju lokalnej społeczności. Zapewniając dzieciom i młodzieży zajęcia, dajemy im szansę na zmianę życia, a dorośli, którzy będą umieli czytać i pisać, przestaną być oszukiwani.