Zakończyliśmy rok przygotowań do wylotu na wolontariat z ramienia Salezjańskiej Fundacji Misyjnej “Don Bosco”. W tym roku Fundacja po raz pierwszy wysyła do pracy za granicę: Aleksandrę Nartonowicz do Etiopii, Arkadiusza Dzikowskiego do Kenii i Annę Sawczuk na Madagaskar.

Przygotowania do wyjazdu zaczęły się już we wrześniu. Od tamtej pory spotykaliśmy się w grupie i indywidualnie z prezesem ks. Piotrem Gozdalskim i członkiem zarządu ks. Tomaszem Łukaszukiem, odpowiedzialnym za przygotowanie wolontariuszy. Wysłuchałyśmy wiele opowieści misjonarzy i wolontariuszy, którzy wrócili w ubiegłych latach z misji salezjańskich. Sprawdziliśmy siebie w drobnych obowiązkach podczas spotkań i organizowanych wyjazdów. Zaangażowaliśmy się w prace na rzecz Fundacji, tłumacząc teksty na angielski, wykonując prace przy wystawie przedmiotów z Afryki, Ameryki Południowej czy Azji. Było również wiele czasu na rozważenie czy wyjazd na wolontariat zagraniczny to jest to oraz porozmawianie o własnych obawach i możliwych trudnościach.

Formacja wolontariuszy Salezjańskiej Fundacji Misyjnej Don Bosco zakończyła się na początku czerwca rekolekcjami w Kutnie. Teraz zostało bezpośrednie przygotowanie do wylotu. Kupiliśmy bilety i zrobiliśmy niezbędne szczepienia. Fundacja zorganizowała wizy i wykupiła ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu. Trzeba będzie jeszcze się dobrze spakować, uwzględniając potrzeby placówek nas przyjmujących.

W głowie rozbrzmiewa „Afryko, przybywamy”.

Aleksandra i Anna