W Lusace, stolicy Zambii, istnieje Centrum Formacji Młodzieżowej prowadzone przez misjonarzy. Częścią Centrum jest Don Bosco Youth Network, które dociera do młodych ludzi przez media. Poprzez filmy, wywiady, animacje podejmują trudne tematy, którymi żyje zambijska młodzież.

„Staramy się wychodzić i odwiedzać skrzywdzonych młodych ludzi, rozmawiamy z nimi i staramy się odkryć jak najlepiej możemy im pomóc”. – mówi Emmanuel Mwila, aktywnie zaangażowany w działania Centrum. „Nasza oferta jest bogata. Proponujemy programy rozwojowe, zdrowia psychicznego, samoświadomości”.

Zobacz, co młodzi razem z misjonarzami robią dla pogubionych rówieśników.

Chcę pomóc

Film zrealizowany w ramach projektu
„Rozwój instytucjonalny, medialny i misyjny Fundacji”