Lista procesorów

Nazwa procesora i jego siedziba Miejsce przetwarzania danych Rodzaj usług świadczonych przez PROCESORA uzasadniający powierzenie mu danych osobowych