Cały świat walczy z koronawirusem. Istnieją kraje i miejsca, w których sytuacja jest bardziej dramatyczna niż w Polsce. Jednym z takich miejsc jest Amazonia Peruwiańska, gdzie nawet bez pandemii panuje skrajna bieda, zaś wirus obnażył tragiczną sytuację i doprowadził do całkowitej zapaści tamtejszego systemu opieki zdrowotnej.

Sytuacja w Peru jest bardzo trudna. Szczególnie wysokie są liczby zarażonych i zmarłych w regionie Loreto. Tam też znajduje się położona w dżungli miejscowość San Lorenzo, a w niej punkt medyczny (Posta médica de San Lorenzo I – 4), który chcemy wesprzeć w tej zbiórce. Brakuje tam właściwie wszystkiego: zaczynając od podstawowych środków higienicznych i leków, a kończąc na butlach z tlenem i respiratorach.

Miejsce to jest pierwszym punktem wsparcia dla rdzennych plemion indiańskich, zamieszkujących te tereny, a w tym momencie potencjalnie zagrożonych wyginięciem (historia nam przypomina, że w przeszłości zetknięcie z chorobami przyniesionymi z zewnątrz doprowadzało do zdziesiątkowania ich ludności lub wręcz całkowitego zaniknięcia niektórych grup etnicznych).

Na ten moment w punkcie medycznym w San Lorenzo brakuje zarówno respiratorów (nie ma ani jednego), jak i butli z tlenem oraz instalacji koniecznej do ich napełniania (obecnie jedyną opcją jest ok. 4-tygodniowa podróż w tym celu! – transportem wodnym). Nie ma więc żadnej możliwości walki o życie w przypadku problemów oddechowych, spowodowanych przez COVID-19.

Przebywa tam polski misjonarz, salezjanin – ks. Józef Kamza, który od 16 lat sprawuje misję w San Lorenzo (region Loreto), w Amazonii Peruwiańskiej. Bez wytchnienia poświęca teraz cały swój czas, by nieść pomoc potrzebującym: po akcji rozdawania paczek żywnościowych rozpoczął zbiórkę na zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Jest on konieczny, by chronić mieszkańców dżungli amazońskiej przed skutkami wirusa, który rozprzestrzenia się tam w błyskawicznym tempie. Niezależnie od pandemii – Loreto to obszar, który jest oficjalnie uznany za region skrajnej biedy.

Prowadzimy zbiórkę na instalację tlenową (do napełniania butli), respirator (1 lub 2), butle na tlen oraz paczki żywnościowe.