Jesteśmy w trakcie realizacji pierwszego etapu pomocy w ramach przyznanego grantu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W październiku rozpoczęła się budowa klas lekcyjnych w szkole podstawowej w Gumbo. Uczęszczają tam dzieci mieszkające w obozie dla uchodźców i z okolicznych wiosek. Prace postępują bardzo sprawnie i zostaną zakończone w grudniu.

W tym samym czasie rozpoczęła się pomoc w ramach dożywiania. Zakupiliśmy żywność dla dzieci i ich rodzin. W szkole podstawowej 700 uczniów ze szkoły podstawowej codziennie otrzymuje posiłek przygotowany przez pracowników placówki. Oprócz tego przygotowaliśmy paczki żywnościowe dla rodzin. Są w nich podstawowe produkty jak mąka kukurydziana, fasola i olej. W załączonych filmach można zobaczyć, z jaką radością i smakiem dzieci jedzą te posiłki.

Na misji w Gumbo funkcjonuje ośrodek zdrowia, w którym codziennie potrzebujący – z obozu dla uchodźców i okolicznych wiosek – mogą otrzymać podstawową pomoc medyczną. Prowadzone były spotkania w obozie dla uchodźców, podczas których objaśniano m.in. sposoby jak dbać o kulturę higieny. Zakupiliśmy też środki medyczne i ochronne do przychodni.

Projekt pomocy uchodźcom w Gumbo realizujemy w ramach programu „Polska Pomoc”