Pomagają nam Dziękujemy firmom,
które nam zaufały i wsparły
pomoc dla najuboższych
w różnych rejonach świata.